Обучи търговски екип

Обучи търговски екип

Много собственици на бизнеси предоставят обучения за своите служители за увеличаване на  общите им продажби. Често те откриват, че има много различни стилове и стандарти, използвани от техния търговски екип в работата им с клиентите. Някои презентации и контакти са зашеметяващи, други подвеждащи. На един продавач отнема десет минути за приключване на продажбата, на друг повече от час, а трети въобще не сполучват.

Дори и най-опитните професионалисти и търговски екипи могат да изпитват затруднения в продажбените процеси. Те не успяват да се подготвят, зле организирани са, а липсата на вяра, ангажираност и мотивация може да доведе всеки контакт с потенциален клиент до неуспех.

Да, търговците трябва да имат свой ​​собствен стил, но не и различна „система“ за продажби. Опитът ни доказва, че увеличение на продажбите е единствено възможно, когато служителите имат изградена цялостна, завършена система, която да следват. Това е отправната точка, насоката, завършеността на продажбения процес.

Както всяка песен си има композиция, текст и аранжимент, така и продажбата трябва да има своята структура, която да е валидна за всеки един член на екипа.

Продажбата е изключително богата тема, която обхваща изобилие от продажбени методи, теории за продажби, модели и начини за обучение. Ефективните търговци са интерпретатори, медиатори,  педагози. Тяхната задача се състои в това да отключват комплексната система в работата между различните страни в една сделка, работейки в полза и на двете.

Осъзнаваме, че продавачите не са склонни да прилагат конкретна тактика или стратегия, освен ако не е част от по-мащабен план за поведение. В отговор на тези проблемни области в продажбения процес, ние от Bestsellers, сме създали Програма за увеличение на продажбите. Това е завършена система, състояща се от 7 последователни стъпки, дали резултат при всички наши клиенти:

1. Проучване на вашия бизнес модел, конкурентна среда, маркетинг микс
2. Изследване и интервюиране на търговските ви представители и мениджъри
3. Активно присъствие в продажбените процеси – на срещи, презентации, преговори
4. Създаване на индивидуален търговски процес чрез 22 ключа на успешните продажби 
5. Интерактивни ролеви игри за правилно изпълнение на зададените цели 
6. Eфективно управление на търговския екип
7. Текущи консултации и съвети

Ние ще направим всичко това вместо теб. Продай или ще бъдеш продаден!

facebooktwittergoogle_pluslinkedin
3 votes